top of page

 

FarmRoot

  • Kök gelişimini teşvik eder
  • Besin maddelerinin aktive edilmesini sağlar
  • Bitki metabolizmasını uyarır
  • Mikroorganizmaların çalışmasını teşvik eder
  • Stres koşullarına dayanıklılık sağlar
  • Büyümedeki duraklamaları azaltır
bottom of page